Tilaus- ja toimitusehdot

Verkkokaupan tilaus ja sopimusehdot

Aplicon verkkokauppa
Tämä on Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicon (1906043-3) oma verkkokauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Aplicon ja sen asiakkaiden välillä, tehdessä ostoksia verkkokaupassa. Aplicolla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Aplicon kotisivuilta. Kotisivuilta löydät myös rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeemme.

Hinnat
Verkkokaupan hinnat sisältävät arvolisäveron.

Toimitustapa ja postitus
Ostoksen nouto Aplicon vastaanotosta ei sisällä lisämaksua.

Ostaminen
Kurssit ja Personal Training -paketit voi ostaa kuka tahansa Aplicon jäsen tai ei jäsen.
Kurssin tai muun yksittäisen liikuntapalvelun ostaminen ei tee ostajasta Aplicon jäsentä. Eri jäsenyydet löydät Liikuntapalvelut-tuoteryhmän alta.
Jäsenillä on monissa kursseissa ja liikuntapalveluissa edullisempi jäsenetuhinta. Mikäli sinulla on voimassa oleva Aplicon jäsenyys, valitse jäsenetuhinta ostosta tehdessäsi, niin saat edun käyttöösi. Aplico tarkistaa jäsenyyden voimassaolon ja on oikeutettu laskuttamaan jo maksetun jäsenetuhinnan ja normaalihinnan erotuksen, mikäli asiakkaalla ei ole sopimuksen mukaista voimassaolevaa jäsenyyttä.
Kuukausikortti ei ole Aplicon jäsenyys.

Luottokorttimaksut
Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard- ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa-, MasterCard SecureCode- ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.
Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla, ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella, eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Vaihtaminen ja palauttaminen
Jäsenyyden ostamisessa noudatetaan jäsensopimuksen ehtoja, jotka ovat luettavissa alla.

Jäsenyydet

1. Jäsensopimus on voimassa sitovan sopimuskauden ajan 12 tai 24 kk, minkä jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Alle 18-vuotiaan sopimuksen allekirjoittaa huoltaja.

2. Sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää neljän viikon jaksoksi tilapäisen liikuntakyvyttömyyden perustella siten, että sopimuksen mukainen veloitus ja harjoitteluoikeus katkeavat. Tässä kohdassa tarkoitettu tilapäinen liikuntakyvyttömyys tarkoittaa vähintään neljä yhdenjaksoista viikkoa kestävää, sairaudesta tai raskaudesta johtuvaa tilapäistä liikuntakyvyttömyyttä. Keskeytystä tulee pyytää etukäteen kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja CMS-klubi vahvistaa keskeytyksen kirjallisesti. Keskeytyksestä peritään kertaluontoisena kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen keskeytysmaksu.

3. Jäsen on oikeutettu purkamaan jäsensopimuksen kesken sitovan sopimuskauden/peruskauden (12 kk) häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman vuoksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi muutto ulkomaille tai toiselle paikkakunnalle, jossa ei ole CMS –klubia; vakava pitkäkestoinen sairaus tai liikuntakyvyttömyys, tai muu sellainen ennakoimaton ja pysyvä elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi jäsensopimuksen keskeyttäminen kohdan 2. mukaisesti ei ole perusteltua. Purkamisen edellytyksenä on lisäksi, että CMS-klubille esitetään purkamisen perusteen osoittavat asiakirjat (virallinen muuttoilmoitus tai lääkärintodistus) ja että CMS-klubi hyväksyy purkamisen perusteen. CMS-klubi varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta jäsensopimuksen purkamisesta.

4. Kaikki irtisanoutumis- ja keskeytystapaukset tulee ilmoittaa kirjallisesti siihen varatuilla kaavakkeilla. Kaavakkeet saa klubilta tai pyynnöstä postitse. Irtisanoutuminen ja jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu sekä jäsenkortit palautettu.

5. Klubin jäsenellä on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi klubille. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda klubille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Klubin jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli jäsen tuo klubille klubin ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (=henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

6. Jäsenkortti on henkilökohtainen. Jäsenkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Jäsenkortin katoamisesta on sen havaittuaan välittömästi ilmoitettava klubin henkilökunnalle. Mikäli jäsenkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu klubille kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan jäsenen jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

7. Jäsenellä on oikeus vierailla CMS -ketjun muiden paikkakuntien ja -maiden jäsenklubeilla veloituksetta. Yhteiskorttiohjelmaan kuuluvat CMS -klubit löytyvät klubin kansiosta ja www.cms-travelpass.com osoitteesta. Jäsenellä ei ole vierailuoikeutta oman talousalueen muille CMS -klubeille. Esimerkiksi Hki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen tulkitaan yhdeksi talousalueeksi. Kunkin kuntoklubin oman talousalueen rajat löytyvät klubikansiosta.

8. Klubi on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

9. Maksujen viivästyessä on klubilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla.

10. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.

11. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat CMS-klubi ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

12. Jäsenen tulee tehdä e-laskusopimus ja suoramaksusopimus verkkopankissaan / pankissaan ja ne astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä lähtien. Harjoitusmaksu veloitetaan etukäteen jäsenen ilmoittamalta pankkitililtä klubin ilmoittamana päivänä (Veloituspäivät voi tarkistaa klubikansiosta). E-laskutus tai suoramaksu alkaa sen jälkeen, kun CMS-klubi on vastaanottanut jäsenen tekemän e-laskusopimuksen tai suoramaksusopimuksen pankilta. Tätä ennen CMS-klubi laskuttaa harjoitusmaksun paperilaskulla, josta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen laskutuslisä. Jäsen vastaa harjoitusmaksusta kokonaisuudessaan myös silloin, jos e-laskutus tai suoramaksu epäonnistuu, vaikka e-laskutilin tai suoramaksutilin haltija olisi joku muu kuin jäsen.

13. Klubi varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu jäsentiedotteella tai tavalla, jolla muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan (sähköposti, kirje, intranet tms.).
Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Klubin säännöt

1. Jäseniltä odotetaan klubilla ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Klubin aukioloajat selviävät jäsenkansiosta. Klubilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa. Muiden jäsenien häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin klubin hengen vastaisesti seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu voidaan jäsenyys perua kokonaan.

Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle 12 kuukautta, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.

2. Klubia käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin klubi voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä klubin hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.

3. Jäsen on vastuussa siitä että klubin tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla.

4. Klubi ilmoittaa klubia ja jäsenyyttä koskevista asioista klubikansiossa, kirjeitse tai sähköpostillä. Toimitathan voimassa olevan sähköpostiosoiteesi klubille.

5. Mikäli klubi tarjoaa lukittavat säilytyslokerot, tulee jäsenen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta.Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.

6. Tupakointi ei ole sallittua missään klubin tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Valokuvaaminen on klubilla kielletty ilman henkilökunnan lupaa. Lasten (alle 16 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.

7. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin klubitapahtumiin.

8. Mikäli klubin siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi klubin johdolle.

9. Klubilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Tapaturmaohjeet ja muut vakuutusasiakirjat ovat klubikansiossa. Klubin vakuutukset eivät kata klubin tapahtumia, jotka toteutetaan klubin ulkopuolella.

10. Klubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi toistuvissa tapauksissa voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Mikäli jäsenyys on kestänyt alle 12 kuukautta, peritään jäseneltä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin sanotun peruskauden maksut, jotka erääntyvät maksettavaksi kerralla irtisanomishetkellä sekä liittymislahjojen vähittäismyyntiarvo.

SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään tämän sopimuksen tekopaikan käräjäoikeudessa.
Tervetuloa CMS -klubimme jäseneksi.

Onnittelemme hyvästä valinnastasi, jolla vaikutat koko loppuelämääsi !

Kyllä, haluan varata ajan kokeilutreeniin 35 €

Haluatko tulla tutustumaan meidän Personal Training-palveluumme? Haluamme tarjota sinulle 35 € kokeiluhinnalla yhden treenin valitsemasi personal trainerin kanssa. Voit myös kokeilla tuotetta X-Method, jolloin voit valita valikosta sen ja ohjaamme sinulle siitä näytetunnin kuntosalilla. Täytä oheinen lomake niin tavataan pian kokeilutreenin merkeissä.
Valitse X-method tai Personal Trainer: