Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT
Liikunta ja hyvinvointikeskus Aplico Oy
Ratakatu 24, 08150 LOHJA, (019) 312880, info@aplico.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)
Liikunta ja hyvinvointikeskus Aplico Oy:n verkkopalveluiden käyttäjärekisteriin tallennettuja
henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen
hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä
muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Käyttötiedot
 • Muut käyttäjän itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa Liikunta ja
hyvinvointikeskus Aplico Oy:n verkkosivustoa ja verkkopalvelua käyttäessään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi
vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-OIKEUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

 

Tietosuojalauseke

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy


Henkilötiedot

 • Liikunta –ja Hyvinvointikeskus Aplico, myöhemmin Aplico noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Aplico käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta. Käyttäjän tulee antaa Aplicolle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.
 • Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Aplicolla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.
 • Aplico kerää henkilötietoja, kun täytät liittymislomakkeen ja luot jäsenyyden, ostat sarjakortin johonkin liikuntapalveluihimme tai aloitat kurssin. Henkilötietoja kerätään myös, kun asiakas käy kuntosalilla, ryhmäliikunnassa tai avaa jonkin lukijalla varustetuista ovista. Osa yrityksistä vaatii jäsenyyden edellytyksenä raportin henkilöstönsä käynneistä.


Henkilötietojen tallennus

 • Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan Aplicon palvelimelle asiakasrekisteriin aina liittymisen tai muun palvelun ostamisen yhteydessä, jossa asiakas saa henkilökohtaisen avainkortin Aplicolle. Aplico voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.


Aplico tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite ja syntymäaika
 • Sähköposti ja puhelinnumero
 • Käyntihistoria
 • Laskutushistoria
 • Verkkolaskukseen tarvittavat tiedot
 • Asiakkaan meille antamat taustatiedot, joita hyödynnetään asiakkaan harjoittelun tueksi
 • Pankki- tai luottokortin numeroita ei tallenneta


Näin suojaamme henkilötietosi

 • Tietoja säilytetään Aplicon tietokannoissa, joihin ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan Aplicon henkilökunnalla ja palvelinten ylläpidolla.
 • Asiakkaalla on omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus nähdä omat tallennetut perustiedot.
 • Yrityksessämme olemme kouluttaneet henkilökuntamme toimimaan henkilötietoja kunnioittaen ja järjestelmään pääsy on rajoitettu toimenkuvien mukaan.
 • Yrityksessämme on valittu tietosuoja vastaava (Jutta Österberg-Hurme), joka valvoo yrityksen johdon kanssa, että sovitut asiat menevät käytäntöön.

 

Arvonta- ja kilpailuehdot

Tuote- ja lahjakorttiarvonnat sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja klubilla

Arvonnan järjestäjä

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy, Ratakatu 24 08150 Lohja, y-tunnus: 1906043-3

Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan osallistuvan tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua Suomessa. Alle 18-vuotiaat saavat osallistua arvontaan vanhemman luvalla. Yksi osallistuminen per henkilö.

Kilpailuaika ja -palkinnot

Kilpailuaika ja -palkinnot mainitaan kilpailun yhteydessä klubillamme tai Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicon ja/tai yhteistyökumppanin Facebook- tai Instagram -julkaisussa tai verkkosivuilla.

Arvonta ja voitosta ilmoittaminen

 • Voittajan arvonta suoritetaan viiden arkipäivän kuluessa arvonnan päättymisestä. Arvontaa valvoo vähintään kaksi henkilöä.
 • Voittajaan ollaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Aplico sopii voittajan kanssa palkinnon toimittamisesta tapauskohtaisesti.
 • Ellei voittajaa tavoiteta 5 arkipäivän sisällä, Aplicolla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Henkilötietojen ja palautetietojen käyttö

Osallistuessasi kilpailuun, suostut siihen, että Liikunta- ja Hyvinvointikeskus voi rekisteröidä tarpeelliset yhteystiedot kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Kilpailun yhteydessä antamiasi tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kaikki luovuttamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä käsittelevät vain henkilöt, jotka työnsä puolesta tarvitsevat niitä. Ilmoittautumalla kilpailuun hyväksyt automaattisesti tämän ilmoituksen.

Veroseuraamus

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy maksaa palkintona olevien tuotteiden arpajaisveron. Palkinnot ovat voittajille verottomia.

Muut ehdot ja rajoitukset

 • Arvonnan palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.
 • Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta.
 • Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja. Sisältöä muutetaan tarvittaessa kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Sääntöjä ei muuteta osallistujan yksityisyydensuojaa haittaavasti.

Kyllä, haluan varata ajan kokeilutreeniin 35 €

Haluatko tulla tutustumaan meidän Personal Training-palveluumme? Haluamme tarjota sinulle 35 € kokeiluhinnalla yhden treenin valitsemasi personal trainerin kanssa. Voit myös kokeilla tuotetta X-Method, jolloin voit valita valikosta sen ja ohjaamme sinulle siitä näytetunnin kuntosalilla. Täytä oheinen lomake niin tavataan pian kokeilutreenin merkeissä.
Valitse X-method tai Personal Trainer: