Tiedoksi jäsenillemme tekemämme selvitys (58 d) covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi!

Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista perjantaina 19.2.2021. Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy (1906043–3) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joilla eduskunta vastauksessaan 58 c ja d § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.

 

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicossa:

  • Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä aulan wc-tiloissa, pukutiloissa sekä kuntosalin wc:ssä ja vesipisteillä sekä sisäpyöräilysalin vesipisteellä. Olemme investoineen käsidesien seinätelineitä tiloihimme toistakymmentä sekä käsidesipullot löytyvät näiden lisäksi siten, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.

 

  • Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenkirjeellä sähköpostiin, tekstiviestillä, info TV:llä sekä tiloihimme painetuilla julisteilla. Lisäksi toimintamallimme ovat yrityksemme www-sivuilla ajankohtaisissa, jäsententiedotteissa sekä kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Henkilökuntamme on koulutettu ja opetettu kokouksin ja henkilöstötiedottein ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä. Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että jäsenmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi.

 

Otamme käyttöön omavalvontakaavakkeen 25.2.2021-14.3.2021 välille, jolla pyrimme entisestään tehostamaan etäisyyksien ja toimintamallien noudattamista tiloissamme. Tiloissa liikuntaa ohjaava henkilö on vastuussa asiakkaiden sijoittelusta liikuntatilassa, jotta vähintään 2 m etäisyydet toteutuvat. Kuntosalilla kierrämme henkilökunnan kanssa ja valvomme toimintamallien noudattamista. Omavalvontakaavakkeeseen tarkastuksen tehnyt henkilö kuittaa valvonnan suoritetuksi. Tällä pystymme todentamaan valvonnan suoritetuksi ja toimintamallimme jalkautetuksi covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Lisäksi käytössä on edelleen malli, jossa 100 m2 aulatilaamme on mahdollisuus jättää kengät ja siirtyä suoraan kuntosalille. Näin asiakas voi välttää kokonaan pukutiloissa asioinnin. Toki tilojemme pukutilat ovat kookkaat (naiset 200 m2 ja miehet 100 m2), eli etäisyydet voi sielläkin pitää. Ohjeistamme asiakkaita toimimaan 25.2. eteenpäin pukutiloissa nopeasti ja välttämään yli 10 minuutin oleilua pukutiloissa.

 

Kaikki tällä hetkellä (24.2.2021) voimassa olevat toimintamallimme voi lukea tästä: https://aplico.fi/toimintamallit-ja-rajoitukset-kuntokeskuksessamme-22-2-31-3/

 

  • Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan täysipäiväisesti 6 kertaa viikossa ammattisiistijän toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty ja niitä löytyy talossamme kaikkiaan 47 kpl. Puhdistukseen ja desinfiointiin on valittu Heti desipesu, joka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin. Kirjautumisautomaattien käyttö on ohjeistettu siten, että siihen ei kosketa lainkaan, vaan osallistuminen voidaan kirjata kortin reunaa käyttämällä.

 

  • Olemme järjestäneet toimitilojemme 3000 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita noudattaen aina ryhmätoiminnan kokonaan etäpalveluihin siirtämisestä asiakaspaikkojen radikaaliin rajoittamiseen. Jokaisen tilan käyttöaste on tällä hetkellä maksimissaan -50 tai jopa -70% % normaalista asiakasmäärästä. Tilojen asiakasmäärä ovat suhteutettu tilan kokoon. Esimerkiksi kuntosalilla asiakkailla on mahdollista pitää yli 10 m2 omaa tilaa asetetulla alhaisella kapasiteetilla valitsemalla paikka, jossa harjoittelee. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien väliin jää aika välineiden desinfiointiin. Tiloissa liikkumista ohjataan myös pitämällä kulkusuunnat siten, että asiakkaat eivät kohtaa toisiaan saleista siirtyessä. Toinen ovi on merkitty sisääntuloon ja toinen tilasta poistumiseen. Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää ja valvomme sitä mm. sillä, että kuntosalille ilmoittaudutaan prime time aikaan ennakkoon, jotta voimme taata riittävän tilan kaikille liikkujille. Kuntosalilta olemme poistaneet käytöstä joka toisen lämmittelylaitteen, jotta turvavälit säilyvät. Vain perheenjäsenet saavat harjoitella vierekkäin.

 

Olemme luoneet oheisen liikennevalo-mallin ohjaamaan asiakkaiden toimitiloissamme tapahtuvaa asiointia. (Oheinen kuva.)

 

Olemme myös kannustaneet riskiryhmäläisiä ja jäseniämme liikkumaan etäpalveluillamme kotona. Livestriimit voi suorittaa suorana lähetyksenä tai tallenteilta. Ulkoliikunta ja etävalmennukset ovat myös osa nykyistä palvelutarjontaamme ja toimintamalliamme. Nämä ovat yksi monista vastuullisista toiminnoistamme niin covid-19-epidemian leviämisen ja samalla liikkumattomuuden ehkäisyn saavuttamiseksi. Lisäksi jokaisesta kävijästämme jää meille tieto, eli tarvittaessa meillä on tarkka rekisteri asiakkaista ja harjoitteluajoista, jos tulisimme tilanteeseen, että tarvitsee jäljittää kanssaliikkujia.

 

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

 

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicossa. 58 c ja d § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii. Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Jutta Österberg-Hurme Tj. 050 582 4711 tai 050 356 3045 ja jutta.osterberg-hurme@aplico.fi ja info@aplico.fi

 

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. Tässä linkki koko vastukseen HE_245/2020_vp: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_3+2021.aspx

 

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy sitoutuu 58 c ja d § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

 

Lohjalla 20.2.2021

 

Jutta Österberg-Hurme

Toimitusjohtaja, yhdessä henkilökunnan kanssa

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico Oy

www.aplico.fi

 

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja systemaattinen paikallinen liiketoiminta, joka työllistää toimitiloissamme yhteensä: 41 lohjalaista. Yrityksemme on toiminut vastuullisesti viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko covid-19-pandemian aikana. Tässä toimiamme ja jäsentiedotteet: 3/2020–2/2021:

16.3.2020: https://aplico.fi/jasentiedote-corona-virukseen-liittyen-16-3-2020/
19.3.2020: https://aplico.fi/jasentiedote-corona-virukseen-liittyen-19-3-2020/
28.3.2020: https://aplico.fi/uusia-jasenetuja-aplicosta-poikkeustilan-jasentiedote-28-3-2020/
11.4.2020: https://aplico.fi/uusia-jasenpalveluita-poikkeustilan-aikana/
12.5.2020: https://aplico.fi/toukokuun-jasentiedote-tervetuloa-liikkumaan-ratakadulle-1-6-alkaen/
23.5.2020: https://aplico.fi/be-active-hour-liikuntahaaste-30-5/
1.6.2020: https://aplico.fi/tervetuloa-liikkumaan-aplicoon-kesakuun-jasentiedote-6-2020/
10.8.2020: https://aplico.fi/aplicon-syysmarkkinat-ja-syysviuhahdus-5-9/
7.9.2020: https://aplico.fi/syyskuun-jasentiedote-ja-jasenetuja-9-2020/
29.2.2020: https://aplico.fi/lohjalla-tiedotettu-uudesta-koronatartunnasta/
7.10.2020: https://aplico.fi/yhteiset-toimintamallit-aplicossa/
20.10.2020: https://aplico.fi/liikumme-aplicossa-suositusten-mukaisesti/
4.11.2020: https://aplico.fi/lohjan-kaupunki-suosittaa-maskien-kayttoa-kaikissa-julkisissa-tiloissa/
26.11.2020: https://aplico.fi/jasentiedote-uusista-toimintamalleista-koronatilanteessa-26-11-2020/
21.12.2020: https://aplico.fi/joulukuun-jasentiedote-ja-toimintamallit-koronatilanteessa-12-2020/
31.12.2020: https://aplico.fi/treenikaveri-hyvantekevaisyyskampanja-liikkumattomuuden-ehkaisyyn/
10.1.2021:  https://aplico.fi/17-kevatkausi-kaynnistyy-11-1/
11.1.2021: https://aplico.fi/5462-2/
1.2.2021:  https://aplico.fi/toimintamallit-ja-rajoitukset-kuntokeskuksessamme-helmikuussa/

 

Toimitiloistamme muuta:

Liitteenä tilakuvia toimitiloistamme, jotka ovat rakennutetut juuri tätä toimintaa varten. Kuvat todentavat lisäksi selvitystämme, että järjestelyt ovat mahdollisia ja ne toimivat toimitiloissamme. Kiinteistö on rakennettu tilauksesta v. 2009 ja laajennus 2013 liikuntakiinteistöksi.

Ilmastointi kiinteistössämme on nykyaikainen IV järjestelmän kokonaisuus ja toiminnan kapasiteetteja varten suunniteltu. Toimitiloissa on kaikkineen 6 eri IV konetta. Näistä 5 on ns. kennokoneita ja hallinnoivat omia tilojaan, eli näin ollen ilma ei ole sama kaikissa tiloissamme. Kuudes IV kone omaa lämmön talteenottojärjestelmän ekologisuuden vuoksi ja sen ohisyöttö on maksimissaan 5 %, kun ottaa poistoilmasta lämpöä talteen. Muutoin se kierrättää uutta tuloilmaa taloon. IV koneissa käyttämämme suodattimet ovat tulo puolella EU/ ja poisto puolella EU5 malliltaan. Talon toistakymmentä ilmanlämpöpumppua, ovat omia laitteitaan, eikä yhteydessä IV järjestelmään. Naisten ja miesten pukutiloissa tehtiin koko IV putkisto järjestelmineen uudelleen 2020 kesäkuussa.

Katso koko selvitys ja tilakuvamme on nähtävissä klikkaamalla tästä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa tämä sivu
Facebook
Twitter

Kyllä, haluan varata ajan kokeilutreeniin 35 €

Haluatko tulla tutustumaan meidän Personal Training-palveluumme? Haluamme tarjota sinulle 35 € kokeiluhinnalla yhden treenin valitsemasi personal trainerin kanssa. Voit myös kokeilla tuotetta X-Method, jolloin voit valita valikosta sen ja ohjaamme sinulle siitä näytetunnin kuntosalilla. Täytä oheinen lomake niin tavataan pian kokeilutreenin merkeissä.
Valitse X-method tai Personal Trainer: